ขนาด 18,500 - 40,600 BTU/HR.

  • Model
  • ICR5-602 - 1351

- ขนาด 18,500 - 40,900 BTU/hr.
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
- หน้ากากจ่ายลมเย็น ขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น

Facebook Twitter Google+ Addthis

Standard Condition :

Feature : Option