ตั้งพื้น / แขวนเพดาน

Star Building Technologies

SORT BY
SHOW
ขนาด 45,000-60,900 BTU/HR.
  • Model
  • DCR1500 - DCR2000
ขนาด 13,350 - 40,944 BTU/HR.
  • Model
  • IFM-135 IVA - IFM-405 IVA (INVERTER)