ข่าวสาร

11

01-2018

คุณไพรัตน์ - คุณผกามาศ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการ และ คุณเบญจวรรณ- คุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ กรรมการผู้จัดการ ให้คุณสมเกียรติ ลิ้มจำรูญธร ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนตอนรับ คณะอาจารย์-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

16

06-2017

โดยความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการโซลาร์รูฟท็อปไทย-เยอรมัน เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพลังสะอาด และตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าและบริการที่ดีที่สุดของสตาร์แอร์

17

04-2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ” ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวาย

17

04-2017

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 พนักงานบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคุณผกามาศ เอื้อชูยศ เนื่องในวันสงกรานต์

10

04-2017

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 สถาบันเทคโนโยยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) ได้เปิดตัวต้นแบบแอร์ประหยัดพลังงานด้วยวงจร "Back to Back คอนเวอร์เตอร์"

Standard pride of Star Holding Group

GET To our newsletter