ขนาด 13,350 - 40,944 BTU/HR.

  • Model
  • IFM-135 IVA - IFM-405 IVA (INVERTER)

- ขนาด 13,350 – 40,944 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
- ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ (Auto Fan Speed)
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- Swing Button ควบคุมการทำงานของใบกระจายความเย็นได้หลายแบบ
- สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องได้
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติ
- Weekly Time สามารถตั้งเปิด-ปิด ได้ 7 วัน

Facebook Twitter Google+ Addthis

Standard Condition :

Feature : Option