ขนาด 12,500 - 40,156 BTU/HR.

  • Model
  • DCR5-400-1350

-ขนาด 12,500 - 40,156 BTU/hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
- ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ (Auto Fan Speed)
- ปรับความเร็วลมได้ 5 ระดับ
- หน้ากากจ่ายลมเย็น ขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น

Facebook Twitter Google+ Addthis

Standard Condition :

Feature : Option