ขนาด 17,210 - 40,944 BTU/HR.

  • Model
  • IFM-165 IVA - IFM-405-3 IVA (INVERTER)

- ขนาด 17,210 – 40,944 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
- ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ (Auto Fan Speed)
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- Swing Button ควบคุมการทำงานของใบกระจายความเย็นได้หลายแบบ
- สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องได้

Facebook Twitter Google+ Addthis

Standard Condition :

Feature : Option