ข่าวสาร

19

06-2021

ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจและเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

Facebook Twitter Google+ Addthis

 

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / ประธานบริหาร บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมบริจาค เครื่องช่วยหายใจ จำนวน1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ จำนวน 27 เครื่อง

มอบให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี รวมมูลค่า 2,044,500 บาท

Standard pride of Star Holding Group

GET To our newsletter