ข่าวสาร

17

04-2017

พนักงานบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก่อนสงกรานต์

Facebook Twitter Google+ Addthis

 

 เมื่อวันพุธที่  12  เมษายน  2560  พนักงานบริษัท สตาร์ประเทศไทยจำกัด  พร้อมใจกันจัดกิจกรรม

รดน้ำดำหัวคุณผกามาศ  เอื้อชูยศ  เนื่องในวันสงกรานต์  ก่อนวันหยุดยาว

เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ  และเป็นการกล่าวขอขมาลาโทษ 

 พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันโดยถ้วนหน้า

Standard pride of Star Holding Group

GET To our newsletter