ขนาด 45,000-60,900 BTU/HR.

  • Model
  • DCR1500 - DCR2000

- ขนาด 45,000-60,900 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
- ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ (Auto Fan Speed)
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- หน้ากากจ่ายลมเย็น ขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น

Facebook Twitter Google+ Addthis

Standard Condition :

Feature : Option