ขนาด 31,000-37,500 BTU/HR.

  • Model
  • IRW305 - IRW365

- ขนาด 31,000-37,500 BTU/HR.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบความคุมทิศทางลมแบบส่ายขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติ
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท

Facebook Twitter Google+ Addthis

Standard Condition :

Feature : Option