ขนาด 45,000-60,900 BTU/HR.

  • Model
  • IDF45-60

- ขนาด 45,000-60,900 Btu/Hr.
- แบบแขวนต่อท่อลม

Facebook Twitter Google+ Addthis

Feature : Option

Standard Condition :