ข่าวสาร

10

04-2017

สจล.เปิดผลงานวิจัยต้นแบบ “เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟ” ด้วยวงจร “Back to Back คอนเวอร์เตอร์”

Facebook Twitter Google+ Addthis

 

เมื่อวันที่  7 เมษายน 2560  สถาบันเทคโนโยยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล)  

 

ได้เปิดตัวต้นแบบแอร์ประหยัดพลังงานด้วยวงจร  "Back to Back  คอนเวอร์เตอร์"  

 

โดยฝีมือของนักศักษาภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นระบบแรกของไทย

 

เพื่อเป็นการประหยัดไฟและลดการสูญเสียพลังงานด้วยระบบ "Back to Back  คอนเวอร์เตอร์"  

 

ผ่านการควบคุมความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ สามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่  

 

และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง  50%  พร้อมนำส่วนที่เหลือกลับสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

 

โดยทำการทดลองกับเครื่องปรับอากาศขนาด  38,600 บีทียู  ที่ทำการดัดแปลงให้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์

 

และนำกลับเข้ามาต่อเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้า  หรือ  แอคทีฟฟร้อนเอ็นด์  ผลที่ได้พบว่า

 

สามารถลดกำลังไฟฟ้าได้ถึง  1.7  กิโลวัตต์  และยังก่อให้เกิดกำลังไฟฟ้าเสมือนที่สูงขึ้น  

 

ส่งกลับสู่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพลังงานไฟฟ้าอัจริยะ  ช่วยประหยัดค่าไฟได้ปีละมากกว่า  3 หมื่นบาทต่อปี

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/749242
 

Standard pride of Star Holding Group

GET To our newsletter